Niepoprawna wartość w link


Wybrano produkt: NNW na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Cel podróży i okres ubezpieczenia: 

Informacje o produkcie

Polska — strefa I

Strefa I

Rzeczpospolita Polska.

Polska i strefa przygraniczna państw sąsiadujących — strefa II

Strefa II

Rzeczpospolita Polska oraz strefa przygraniczna — pas terytorium państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską (teren Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji) o szerokości 30 km, położony wzdłuż granicy z Rzeczpospolitą Polską i mierzony od granicy w głąb terytorium tych państw.

Wszystkie osoby, na rzecz których zawierana jest umowa ubezpieczenia przebywają w podróży.