Niepoprawna wartość w link


Wybrano produkt: Bezpieczne Podróże Travel
Twój cel podróży* : Sprecyzuj miejsce pobytu 

Kraj

W przypadku wycieczki objazdowej należy wybrać kraj, w którym ubezpieczony przebywa najdłużej.

Europa i Basen Morza Śródziemnego

Świat

Okres ubezpieczenia:

Liczba ubezpieczonych* :

Wszystkie osoby, na rzecz których zawierana jest umowa ubezpieczenia, przebywają na terytorium kraju zamieszkania.