Wybrano produkt: Bezpieczne Podróże Cudzoziemcy
 • 1

  Cel podróży

 • 2

  Zakres

 • 3

  Ubezpieczeni

 • 4

  Płatność

Twój cel podróży* : Sprecyzuj miejsce pobytu 

Szanowni Państwo, informujemy, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń mających związek ze stanem wojennym oraz działaniami wojennymi. Obecnie nie możemy ubezpieczyć osób wyjeżdżających do Ukrainy.

Kraj

W przypadku wycieczki objazdowej należy wybrać kraj, w którym ubezpieczony przebywa najdłużej.

Europa i Basen Morza Śródziemnego

Świat

Okres ubezpieczenia:

Liczba ubezpieczonych* :

Wszystkie osoby, na rzecz których zawierana jest umowa ubezpieczenia, przebywają na terytorium kraju zamieszkania.