SIC Card

SIC Card – chroni Ciebie i Twój świat

Karta SIC to całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla osób w wieku 5-30 lat, które kochają podróże i sport. Posiadacze SIGNAL IDUNA Card mogą korzystać ze zniżek w wielu punktach usługowych na terenie całej Polski.

Dowiedz się więcej…
Wybrano produkt: SIGNAL IDUNA CARD
 • 1

  Dane ubezpieczonego

 • 2

  Podsumowanie

 • 3

  Płatność

 • 4

  Podziękowanie

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie warianty.
Karta SIC World Karta SIC
World Sport
Karta SIC
World Sport Plus
Koszty leczenia obejmują zachorowania COVID-19

Koszty leczenia

Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
NWI (uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW)

Trwały uszczerbek na zdrowiu

1) W przypadku uszczerbku w wysokości 100% - wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia określona w umowie

2) W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacana jest kwota stanowiąca procent sumy ubezpieczenia, równy procentowi uszczerbku na zdrowiu. Ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze powołani przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na podstawie Tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, znajdującej się w SWU.

15 000 PLN 20 000 PLN 20 000 PLN
NWS (śmierć w wyniku NW)

Na wypadek śmierci

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie 2 lat od jego daty – wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia określona w umowie.

10 000 PLN 15 000 PLN 15 000 PLN
Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej, za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

30 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
Sporty

Sporty

W zależności od wariantu ubezpieczenie obejmuje:

Amatorskie uprawianie sportu - uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku (np.: jazda na rowerze, pływanie kajakiem, surfing, windsurfing, kitesurfing, snorkeling, wyprawy górskimi szlakami bez użycia sprzętu asekuracyjnego, jazda skuterem wodnym i śnieżnym, jazda na quadach, pływanie motorówką, obozy sportowe dla dzieci, żeglarstwo/yachting w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu).

Uprawianie sportów zimowych - uprawianie na oznakowanych trasach przeznaczonych do dyscyplin sportowych narciarstwa, snowboardu, biathlonu, bobslejów, saneczkarstwa, kite snowboardingu, kite skiingu.

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka - uprawianie sportów: jazda konna, polo, myślistwo, paintball, wspinaczka do 3 500 m. n.p.m. (wysokogórska po oznaczonych szlakach, skalna, skałkowa), nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, żeglarstwo/yachting w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, sztuki walki, sporty obronne.

Wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu sportu:
a) w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów (w tym obozy kondycyjne),
b) przez osoby biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
c) przez osoby biorące udział w maratonach i półmaratonach.

amatorskie amatorskie
zimowe
wysokiego ryzka
amatorskie
zimowe
wysokiego ryzyka
sporty wyczynowe
Składka 74,00 PLN 111,00 PLN 136,00 PLN

Wariant World Ochrona na całym świecie.

Wariant World Sport Ochrona dla aktywnych osób
na całym świecie.

Wariant World Sport Plus Ubezpieczenie dla osób uprawiających sport wyczynowy.

Pakiet: Szczegóły

Ubezpieczający: Kto płaci

 • /

Adres: Dane do wysyłki karty

 • /

Ubezpieczony: Dane osobowe ubezpieczonego

Wszystkie osoby, na rzecz których zawierana jest umowa ubezpieczenia, przebywają na terytorium kraju stałego miejsca zamieszkania.