SIC Card

SIC Card – chroni Ciebie i Twój świat

Karta SIC to całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla osób w wieku 5-30 lat, które kochają podróże i sport. Posiadacze SIGNAL IDUNA Card mogą korzystać ze zniżek w wielu punktach usługowych na terenie całej Polski.

Dowiedz się więcej…
Wybrano produkt: SIGNAL IDUNA CARD
 • 1

  Dane ubezpieczonego

 • 2

  Podsumowanie

 • 3

  Płatność

 • 4

  Podziękowanie

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie warianty.
Karta SIC Polska Karta SIC World Karta SIC
World Sport
Karta SIC
World Sport Plus
Koszty leczenia

Koszty leczenia

Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

60 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
NWI (uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW)

Trwały uszczerbek na zdrowiu

1) W przypadku uszczerbku w wysokości 100% - wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia określona w umowie

2) W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacana jest kwota stanowiąca procent sumy ubezpieczenia, równy procentowi uszczerbku na zdrowiu. Ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze powołani przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na podstawie Tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, znajdującej się w SWU.

20 000 PLN 15 000 PLN 20 000 PLN 20 000 PLN
NWS (śmierć w wyniku NW)

Na wypadek śmierci

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie 2 lat od jego daty – wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia określona w umowie.

10 000 PLN 10 000 PLN 15 000 PLN 15 000 PLN
Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej, za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

120 000 PLN 30 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
Sporty

Sporty

W zależności od wariantu ubezpieczenie obejmuje:

Amatorskie uprawianie sportu - uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku.

Sporty zimowe - rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych.

Sporty wysokiego ryzyka - uprawianie następujących sportów: jazda konna, polo, myślistwo, paintball, wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, wspinaczka skalna lub skałkowa, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne.

Wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, sekcji, związków i organizacji sportowych, a także udział w zawodach, imprezach czy turniejach.

amatorskie amatorskie amatorskie
zimowe
wysokiego ryzka
amatorskie
zimowe
wysokiego ryzyka
sporty wyczynowe
Składka 50,00 PLN 64,00 PLN 111,00 PLN 136,00 PLN

Wariant Polska Ubezpieczenie na terytorium Polski.

Wariant World Ochrona na całym świecie
oraz w Polsce.

Wariant World Sport Ochrona dla aktywnych osób
na całym świecie.

Wariant World Sport Plus Ubezpieczenie dla osób uprawiających sport wyczynowy.

Pakiet: Szczegóły

Ubezpieczający: Kto płaci

 • /

Adres: Dane do wysyłki karty

 • /

Ubezpieczony: Dane osobowe ubezpieczonego

Wszystkie osoby, na rzecz których zawierana jest umowa ubezpieczenia, przebywają na terytorium kraju stałego miejsca zamieszkania.